Het Weimar-experiment
Titel
Het Weimar-experiment
Subtitel
Een politieke en culturele geschiedenis van Duitsland, 1918-1933
Prijs
€ 39,90
ISBN
9789464563795
Uitvoering
Hardback
Aantal pagina's
460
Publicatiedatum
Afmetingen
15 x 23 cm
Onderwerp
Geschiedenis
Categorieën
Cultuur
Politiek

Frits Boterman

Het Weimar-experiment

Een politieke en culturele geschiedenis van Duitsland, 1918-1933

Na de Eerste Wereldoorlog ontstond in Weimar de eerste democratische republiek in Duitsland. Deze Weimarrepubliek is lange tijd vooral bekeken vanuit het perspectief van de moeizame omgang met de democratie en haar noodlottige einde in januari 1933. De laatste jaren is er meer oog voor de positieve erfenis van de republiek als laboratorium van de moderne wereld met meer vrijheden, sociale welvaart en de emancipatie van arbeiders, vrouwen en joden.

In Het Weimar-experiment presenteert historicus Frits Boterman een nieuwe visie op de turbulente geschiedenis van de Weimarrepubliek. Hij brengt de politieke ontwikkelingen in het land in verband met de culturele en intellectuele ideeën en thema’s die opbloeiden in de nasleep van de Eerste Wereldoorlog. Aan de hand van zeven utopieën of toekomstverwachtingen – die met elkaar in een felle concurrentiestrijd verwikkeld waren – analyseert hij de cultuurstrijd die in de republiek woedde. Boterman toont aan hoe de onverenigbaarheid van de verschillende ideeën en idealen uiteindelijk zorgde voor de ondergang van de Weimardemocratie en de machtsovername van Hitler in 1933.
Auteur

Frits Boterman

Frits Boterman (1948) is emeritus hoogleraar Moderne Duitse Geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Hij publiceerde een groot aantal boeken over de Duitse geschiedenis, van een overzichtswerk van de Duitse culturele geschiedenis vanaf 1800, Cultuur als macht, tot een intellectuele biografie over de cultuurfilosoof Oswald Spengler.