W. Burgerhart

Wouter Burgerhart is sinds 2010 hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zijn onderwijs en onderzoek bevindt zich op het snijvlak van het notarieel-juridische - en fiscale recht. Hij is (hoofd)redacteur en auteur van verschillende uitgaven, voornamelijk op het gebied van de estate planning en de bedrijfsopvolging. Sinds december 2019 is hij voorzitter van de Stichting tot Bevordering der Notariële Wetenschap. Sinds 1998 is hij docent bij de Beroepsopleiding Notariaat, vanaf 2014 als hoofddocent van Rechtspersonen- en Vennootschapsrecht. Hij is als partner verbonden aan ScholsBurgerhartSchols, estate planners en notarieel-juridische adviseurs, en aan BurgerhartVosmanshuys BV, estate planning voor ondernemers. Ook is hij of counsel estate planning bij BakerTilly (Netherlands), Belastingadviseurs en is hij raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof Den Haag.

Boeken