Handboek Ondernemingsrecht 2021-2022
Titel
Handboek Ondernemingsrecht 2021-2022
Prijs
€ 599,00
ISBN
9789462496774
Uitvoering
Hardback
Publicatiedatum
Afmetingen
17 x 24 cm
Categorieën
Notariaat
Recht

Handboek Ondernemingsrecht 2021-2022

Het handboek Ondernemingsrecht behandelt de meest voorkomende processen in de praktijk van het ondernemingsrecht. Aan bod komen oprichtingen van rechtspersonen (o.a. BV/NV, vereniging, stichting) en personenvennootschappen, aandelenoverdrachten, fusies, splitsingen, omzettingen, overnames, statutenwijzigingen, ontbinding en vereffening. Maar ook bijzondere onderwerpen krijgen aandacht, zoals aansprakelijkheid, jaarrekeningenrecht, samenwerkingsvormen, medezeggenschapsregelingen en het mededingingsrecht.

LET OP: De folioversie van de handboeken bevat dezelfde teksten als de online versie met uitzondering van de volgende onderdelen: uitgebreide inhoudsopgave (3 niveaus), (tucht)rechtspraak, modellen, registers (artikelenregister, jurisprudentieregisters, trefwoordenregister).

Voor online toegang tot de volledige handboeken, inclusief de modellen, kunt u een abonnement afsluiten op www.notariaatonline.nl.

Bij een abonnement op de online versie hoort ook de folioversie die eenmaal per twee jaar verschijnt. Deze maakt deel uit van het abonnement.
Redacteurs

W. Burgerhart

Wouter Burgerhart is sinds 2010 hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zijn onderwijs en onderzoek bevindt zich op het snijvlak van het notarieel-juridische - en fiscale recht. Hij is (hoofd)redacteur en auteur van verschillende uitgaven, voornamelijk op het gebied van de estate planning en de bedrijfsopvolging. Sinds december 2019 is hij voorzitter van de Stichting tot Bevordering der Notariële Wetenschap. Sinds 1998 is hij docent bij de Beroepsopleiding Notariaat, vanaf 2014 als hoofddocent van Rechtspersonen- en Vennootschapsrecht. Hij is als partner verbonden aan ScholsBurgerhartSchols, estate planners en notarieel-juridische adviseurs, en aan BurgerhartVosmanshuys BV, estate planning voor ondernemers. Ook is hij of counsel estate planning bij BakerTilly (Netherlands), Belastingadviseurs en is hij raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof Den Haag.

W.D. Kolkman

Wilbert Kolkman is hoogleraar Algemene Rechtswetenschap en Familievermogensrecht, aan de Rijksuniversiteit Groningen, en decaan van de Faculteit Rechtsgeleerdheid aldaar. Zijn onderzoek en onderwijs richten zich met name op het familievermogensrecht. Daarnaast is hij hoofdredacteur van diverse publicaties en docent in enkele postacademische opleidingen. Tot 1 oktober 2020 was hij werkzaam als adviseur bij Elan Notarissen te Steenwijk. Ook is hij raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.

L.C.A. Verstappen

Leon Verstappen is sinds 1 december 1998 hoogleraar privaatrecht, in het bijzonder notarieel recht, verbonden aan de Vakgroep Privaatrecht en Notarieel Recht van de Rijksuniversiteit Groningen. Zijn onderzoek richt zich op het familie(vermogens)recht en het vastgoedrecht. Hij is adviseur van Hekkelman Advocaten & Notarissen in Arnhem en Nijmegen, plaatsvervangend raadsheer in het Gerechtshof te Den Haag, bestuurslid van Stichting Grotius Academie en van Stichting Beroepsopleiding Notariaat, alsmede lid van de raad van Toezicht van de Stichting tot Bevordering der Notariële Wetenschap in Amsterdam. Hij is redacteur van diverse uitgaven, waaronder het Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR), en annotator van de Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Sinds 1 december 1998 leidt hij de notariële sectie van de Vakgroep Privaatrecht en Notarieel recht, van welke vakgroep hij twee keer voorzitter was (2001-2004 en 2016-2020). Van 2006-2010 was hij decaan van de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen.