Jan van Dullemen

C.J. van Dullemen studeerde kunstgeschiedenis en klassieke archeologie in Leiden en promoveerde in Utrecht op het eerste proefschrift over Nederlands-Indische architectuur: Op zoek naar de tropenstijl, Leven en werk van prof. ir. C.P. Wolff Schoemaker. Van Dullemen is sinds 1976 getrouwd met Maria SK. Tan, geboren op Midden-Java.

Boeken