Kunstenaar op Sumatra
Titel
Kunstenaar op Sumatra
Subtitel
De reisdagboeken en natuurtekeningen van Pieter van Oort (1833-1834)
Prijs
€ 39,76
ISBN
9789462494978
Uitvoering
Hardback
Aantal pagina's
288
Publicatiedatum
Afmetingen
15.6 x 24.4 x 2.7 cm
Onderwerp
Geschiedenis
Categorieën
Koloniaal
Kunst

Andreas Weber, Sylvia van Zanen

Kunstenaar op Sumatra

De reisdagboeken en natuurtekeningen van Pieter van Oort (1833-1834)

Pieter van Oort, geboren in 1804 in Utrecht, was een van de meest getalenteerde Nederlandse tekenaars van dieren en planten van zijn tijd. In opdracht van koning Willem I vertrok hij in 1825 naar de toenmalige Nederlandse koloniën in Zuidoost-Azië, om daar in dienst van de Natuur-kundige Commissie de flora en fauna vast te leggen. Met de natuuronder-zoekers van de Commissie reisde Van Oort tot zijn dood in 1834 rond in de regio, waar zij duizenden specimens verzamelden, beschreven en tekenden voor het net in Leiden opgerichte Rijksmuseum van Natuurlijke Historie.

Kunstenaar op Sumatra bevat de volledige transcripties van de dagboeken die Pieter van Oort bijhield tijdens zijn reizen op Sumatra in 1833 en 1834. In deze turbulente jaren schrijft hij uitgebreid over zijn belevenissen en ontmoetingen, over de natuur, cultuur en lokale gebruiken, maar ook over het oorlogsgeweld tijdens de eindfase van de Padri-oorlogen, waar hij en zijn reisgenoten in terechtkwamen.

De verslaglegging van Van Oorts latere reizen op Java (1825 - 1833) is te vinden in deel 119 in de reeks van de Linschoten-Vereeniging: Kunstenaar op Java.
Auteurs

Andreas Weber

Andreas Weber is wetenschapshistoricus en docent aan de Universiteit Twente. Zijn onderzoek en publicaties richten zich op wetenschap, natuur en kolonialisme in de negentiende eeuw. Samen met Naturalis en andere partners verzorgde hij de digitale ontsluiting van het archief van de Natuurkundige Commissie van Nederlandsch-Indië, een unieke bron voor de culturele context van natuurhistorische verzamelingen.

Sylvia van Zanen

Sylvia van Zanen doet onderzoek op het grensvlak van boekgeschiedenis en wetenschapsgeschiedenis. In 2016 promoveerde zij aan de Universiteit Leiden. Zij is auteur van verschillende artikelen en het recentelijk bij de WalburgPers verschenen boek Planten op papier. Het pionierswerk van Carolus Clusius (1526-1609). Daarnaast is zij eindredacteur van De Boekenwereld en redacteur van het Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis.