De selfmade dominee als auteur
Titel
De selfmade dominee als auteur
Subtitel
Zesentwintig portretten uit de lange negentiende eeuw
Prijs
€ 34,99
ISBN
9789462498693
Uitvoering
Hardback
Aantal pagina's
560
Publicatiedatum
Afmetingen
15 x 23 cm
Onderwerp
Geschiedenis
Categorie
Religie
Ook beschikbaar als
eBook ePub - € 17,99

Recensies

"...een zeer leesbaar boek, geschreven voor een breed publiek dat geïnteresseerd is in de negentiende-eeuwse kerkgeschiedenis."
– Sam Janse, Kerk en theologie

Cees Houtman

De selfmade dominee als auteur

Zesentwintig portretten uit de lange negentiende eeuw

Tot het gezicht van protestants Nederland in de negentiende eeuw behoorde niet alleen ‘de dominee-dichter’ of ‘de predikant-novellist’, maar ook de schrijvende selfmade dominee, de niet-academisch gevormde ‘godgeleerde’ die als kerkelijk werker of als evangelist actief was, maar ook als auteur van zich deed horen. Als wetenschappelijk of literair begaafd talent publiceerde de selfmade dominee (populair-)wetenschappelijke geschriften, stichtelijke poëzie, novellen, romans en lectuur voor de jeugd. Met elkaar vormen de schrijvende selfmade dominees een ‘collectief’, even bont en divers als het protestantisme van hun tijd. De portretten van zesentwintig dominees brengen hen tot leven. Het kerkelijk-maatschappelijk leven, het religieuze en spirituele klimaat en de leescultuur van protestants Nederland in die tijd krijgen daarbij ruim aandacht.
Auteur

Cees Houtman

Cees Houtman is emeritus hoogleraar Oude Testament aan de Protestantse Theologische Universiteit (Amsterdam-Groningen). Sinds 2006 publiceert hij met name over onderwerpen uit de boek- en kerkgeschiedenis.