De Rijmbijbel van Jacob van Maerlant
Titel
De Rijmbijbel van Jacob van Maerlant
Subtitel
Het oudste geïllustreerde handschrift in het Nederlands
Prijs
€ 49,99
ISBN
9789462988545
Uitvoering
Hardback
Aantal pagina's
280
Publicatiedatum
Afmetingen
24 x 30.5 x 2.8 cm
Partner
Dit is een uitgave van Amsterdam University Press Amsterdam University Press
Onderwerp
Geschiedenis
Ook beschikbaar als
eBook ePub - € 24,99

Recensies

Deze uitzonderlijk verluchte bijbel past in een groeiende vraag naar zulke boeken door een nieuw welstellend cliënteel.
– Pieter Moerman, Kort Manifest

'De Rijmbijbel is misschien wel Jacob van Maerlants belangrijkste werk. Generaties na hem herinnerden de "vader der Dietse dichtren algader" in elk geval bij uitstek als degene die de Bijbel in het Nederlands ontsloot. Het prachtige handschrift uit Brussel maakt voor ons indringend zichtbaar dat de Bijbel ten tijde van Maerlant voor de wereldse elite een heel ander boek was dan vandaag de dag voor ons. Naar inhoud: op rijm, en met accent op de verhalen; en naar de vorm: met deze vele miniaturen, die de Bijbel ook tot een kijkboek maken. Analyse van de miniaturen heeft uitgewezen dat de schilders de bedoelingen van schrijver Maerlant meestal heel goed hebben begrepen. De datering van het handschrift is zelfs zo dicht op Maerlants leven dat de speculatie zich opdringt of de meester misschien zelfs betrokken was bij de productie van dit boek. In elk geval: dichter bij Jacob van Maerlant en zijn Bijbel kan een mens niet komen.'
– Frits van Oostrom
U bent doorverwezen vanaf de website van Amsterdam University Press. Dit boek wordt geleverd door Walburg Pers.

Jan Pauwels, Bram Caers (red.)

De Rijmbijbel van Jacob van Maerlant

Het oudste geïllustreerde handschrift in het Nederlands

De dertiende-eeuwse Rijmbijbel van Jacob van Maerlant is het oudste geïllustreerde handschrift in het Nederlands. Het boek bevat een berijmde hervertelling van de Bijbel, gevolgd door een geschiedenis van de Joodse opstand tegen de Romeinen, ruim na het leven van Jezus. Het handschrift is rijkelijk geïllustreerd, met niet minder dan 159 kostbare miniaturen. Vanwege de beroemde auteur, het luxueuze karakter en het artistieke niveau van de verluchting behoort het tot de internationale topstukken uit de middeleeuwen. Experts geven in de inleidende essays een toelichting voor een breed publiek. Daarna volgt een afbeelding in kleur van elke miniatuur, vergezeld van de uitgebeelde tekst in oorspronkelijk en hedendaags Nederlands én van een kort commentaar dat de lezer wegwijs maakt.
Redacteuren

Jan Pauwels

Jan Pauwels is germanist en beheert de collectie handschriften en oude drukken van de Koninklijke Bibliotheek van België (KBR).

Bram Caers

Bram Caers is Universitair Docent Middelnederlandse Letterkunde aan de Universiteit Leiden. Hij schreef over middeleeuwse ridderepiek, stedelijke geschiedschrijving en vroegmoderne handschriftcultuur.