Van catacombe tot Sixtijnse Kapel
Titel
Van catacombe tot Sixtijnse Kapel
Subtitel
Geloof verbeeld in de vroegchristelijke tijd, middeleeuwen en renaissance
Prijs
€ 24,99
ISBN
9789464562088
Uitvoering
Paperback
Aantal pagina's
232
Publicatiedatum
Afmetingen
14 x 22 cm
Onderwerp
Geschiedenis

Peter van Dael

Van catacombe tot Sixtijnse Kapel

Geloof verbeeld in de vroegchristelijke tijd, middeleeuwen en renaissance

Ook in een tijd waarin de ‘grote verhalen’ het niet meer doen, blijft de vraag: waar kom ik vandaan, wie ben ik? Wie op zoek is naar de eigen identiteit kan ook het (christelijke) verleden niet verloochenen. Dit boek tracht dit verleden onder ogen te brengen. Het behandelt het ‘hoe’ (stijlgeschiedenis) en het ‘wat’ (iconografie) van voorstellingen uit de periode die loopt vanaf de vroegchristelijke tijd tot en met de renaissance. De bedoelingen van de opdrachtgever en de kunstenaar worden onderzocht, evenals de vraag hoe de beschouwer het kunstwerk zag en hoe het functioneerde in het leven van toen. Om dit alles te duiden zal men zich moeten verdiepen in de context waarbinnen het beeld functioneerde. Men is dan iconologisch bezig. Dit boek beweegt zich vooral op het gebied van de iconografie/iconologie en gaat met name in op de diverse functies van de voorstellingen. Het is een boek dat geschikt is voor iedere geïnteresseerde.
Auteur

Peter van Dael

Dr. Peter van Dael heeft, na studies filosofie/theologie en kunstgeschiedenis, kunstgeschiedenis gedoceerd aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en de Pontificia Università te Rome. Hij is bijzonder geïnteresseerd in iconografie/iconologie en het functioneren van het beeld, zoals blijkt uit eerdere publicaties van zijn hand, o.a. Tot lering en verering. Functies van kunst in de Middeleeuwen (1997) en De verbeelding van het Woord. De Middeleeuwen. Een iconografische studie (2003).