Dienen in nood 2
Titel
Dienen in nood 2
Auteur
Prijs
€ 44,95
ISBN
9789086162352
Uitvoering
Hardback
Aantal pagina's
276
Publicatiedatum
Afmetingen
28.8 x 22.9 x 2.5 cm

P. Schram

Dienen in nood 2

In twee delen beschrijft “Dienen in nood” 55 jaar historie van de Search and Rescue (SAR) helikoptereenheid van de Koninklijke Luchtmacht waarin is geprobeerd historische feiten, persoonlijke belevenissen, achtergronden en gevoelens weer te geven van de vliegende luchtmacht redders, de ene keer in de bekendheid, de andere keer in anonimiteit soms hun leven in de waagschaal stelden om dat van anderen te redden. Niets bijzonders maar wel erg dankbaar werk, hebben de oud-leden van dit inmiddels per 1 januari 2015 opgeheven, unieke luchtmachtonderdeel zelf gevonden.

Dit tweede (AB-412 “Tweety”) deel van “Dienen in nood” gaat over de periode 1994 - 2015 en is verdeeld in een tweetal episodes: Tweede Periode Leeuwarden en Laatste Periode Leeuwarden.
De gehele, chronologische beschreven historie (in beide delen) is afgewisseld met flashbacks, belevenissen of gebeurtenissen van dat moment! Bij het schrijven is er van uitgegaan dat dit boek niet alleen voor oud SAR-mensen of insiders is bedoeld, maar zeker ook voor belangstellenden, geïnteresseerden of anderen die niet of nauwelijks bekend zijn met de SAR-wereld. Daarom is getracht zo weinig mogelijk vakjargon te gebruiken en waar dit wel het geval is, is een en ander verklaard en achterin een bijlage met verklaringen van de gebruikte afkortingen opgenomen. Uitgebreid wordt ingegaan op diverse achtergronden, om een zo goed mogelijk beeld van de (werk)sfeer en omstandigheden weer te geven. Tevens is geprobeerd een antwoord te vinden op de vraag waarom deze unieke reddingseenheid moest verdwijnen.

Treffend is de wapenspreuk onder het onderdeel embleem “SERVANS IN PERICULO”, hetgeen vrij vertaald betekent “Dienen in nood”. En dat hebben de mannen en vrouwen die deel uitmaakten van dit bijzondere onderdeel dan ook gedaan, dag en nacht, ruim 55 jaar…
Auteur