Een mooie mengelmoes
Titel
Een mooie mengelmoes
Subtitel
Meertaligheid in de Gouden Eeuw
Prijs
€ 20,00
ISBN
9789463720823
Uitvoering
Paperback
Aantal pagina's
136
Publicatiedatum
Afmetingen
17 x 20 cm
Partner
Dit is een uitgave van Amsterdam University Press Amsterdam University Press
Ook beschikbaar als
eBook PDF - € 0,00
U bent doorverwezen vanaf de website van Amsterdam University Press. Dit boek wordt geleverd door Walburg Pers.

Marc van Oostendorp, Nicoline van der Sijs

Een mooie mengelmoes

Meertaligheid in de Gouden Eeuw

Taal was belangrijk in de Gouden Eeuw. Schrijvers, dichters, taalgeleerden en journalisten legden zelfbewust de basis voor wat het Standaardnederlands zou worden, een taal waarop iedereen even trots leek te zijn als op de nieuwe Republiek. Tegelijkertijd openden de Lage Landen zich voor de rest van de wereld, onder andere door de handel en het vroege kolonialisme, maar ook door belangstelling voor de ‘nieuwe’ kunsten uit Italië en Frankrijk. Bovendien kwamen door de grote welvaart heel veel migranten uit binnen- en buitenland naar Amsterdam. In ‘Een mooie mengelmoes’ laten Nicoline van der Sijs en Marc van Oostendorp zien dat het ontstaan van het Nederlands alleen kan worden begrepen tegen de achtergrond van al die talen en dialecten die er toen in de Lage Landen werden geschreven. De auteurs presenteren het eerste onderzoek naar de pas ontsloten schat van zeventiende-eeuwse kranten — Nederlandse drukkers zetten in dit eerste massamedium internationaal de toon — én ze laten zien hoe schrijvers buitenlandse modellen imiteerden. Maar dat deden in ‘zuiver’ Nederlands, en niet in een ‘mengelmoes’ van leenwoorden zoals die in het dagelijks leven werd gebruikt.
Auteurs

Marc van Oostendorp

Marc van Oostendorp is onderzoeker aan het Meertens Instituut; hij schrijft daarnaast over taalkunde en over taal in onder andere Onze Taal, NRC Handelsblad, Neerlandistiek en Sargasso. In 2013 ontketende hij een discussie over het eindexamen die nog steeds voortduurt.

Nicoline van der Sijs

Nicoline van der Sijs is taalkundige en publiceert vooral over de geschiedenis van het Nederlands en de etymologie van de Nederlandse woordenschat. Nicoline van der Sijs historisch taalkundige en slavist, INL Leiden. Voor het boek Mengelmoes: Nicoline van der Sijs is hoogleraar Historische taalkunde van het Nederlands en senior onderzoeker taalvariatie aan het Meertensinstituut