Bouwen voor Luther
Titel
Bouwen voor Luther
Subtitel
De emancipatie van de Amsterdamse Lutheranen in de 19e eeuw
Prijs
€ 24,99
ISBN
9789464563511
Uitvoering
Paperback
Aantal pagina's
224
Publicatiedatum
Afmetingen
15 x 23 cm

Peter Paul Kleinlooh

Bouwen voor Luther

De emancipatie van de Amsterdamse Lutheranen in de 19e eeuw

In 1600 trokken gevluchte Antwerpse lutheranen in een schuilkerk aan het Spui in Amsterdam. Ze werden gedoogd door het calvinistische stadsbestuur, maar niet erkend. Dat veranderde in de loop van de 19e eeuw, nadat de vrijheid van godsdienst werd ingesteld. De in Amsterdam geboren architect, aannemer en makelaar Carel Bögeholtz speelde een voorname rol in dit emancipatieproces. Onder invloed van het Luthers Genootschap, waar Bögeholtz een belangrijke positie bekleedde, ontworstelden de geloofsgenoten zich aan hun onderschikte positie ten opzichte van de hervormden. Ze bouwden scholen, jeugdverenigingen en lieten een eigen vakbond oprichten. De lutheranen opereerden niet langer in de schaduw, maar kregen aanzien en werden zichtbaar in het stadsbeeld.
Auteur

Peter Paul Kleinlooh

Peter Paul Kleinlooh (1972) is historicus en achterkleinzoon van architect Carel Bögeholtz. Tijdens zijn uitgebreid archiefonderzoek ontwierp hij, aan de hand van diverse bronnen, een database met 1000 Amsterdamse lutheranen (prosopografische methode) die hij gebruikte voor zijn onderzoek en boek.