De naoorlogse geschiedenis van katholieke liefdadigheid
Titel
De naoorlogse geschiedenis van katholieke liefdadigheid
Subtitel
Kansfonds en de betekenis van omzien naar elkaar
Prijs
€ 24,99
ISBN
9789464563887
Uitvoering
Hardback
Aantal pagina's
296
Publicatiedatum
Afmetingen
15.6 x 23.4 cm
Onderwerp
Geschiedenis

Cees Willemsen

De naoorlogse geschiedenis van katholieke liefdadigheid

Kansfonds en de betekenis van omzien naar elkaar

De katholieke Rotterdammer Albert Bergers probeerde op allerlei manieren mensen in nood te helpen. In 1954 kwam hij op het idee om loterijen op te zetten om geld op te halen. Hierdoor veranderde de katholieke liefdadigheid van karakter. Historicus Cees Willemsen beschrijft de geschiedenis van Kansfonds vanuit het perspectief van de beneficiënten. Dit verhaal toont de naoorlogse katholieke worsteling met secularisering, ontkerkelijking en ontzuiling. Als reactie op de kerkelijke en maatschappelijke ontwikkelingen werden oude idealen vertaald en aangepast. In een afsluitend essay getiteld 'Zielenroerselen', gaat theoloog Erik Borgman nader in op de relatie tussen het Katholiek Sociaal Denken en de koers van Kansfonds.
Auteur

Cees Willemsen

Cees Willemsen is historicus en auteur van een twaalftal boeken over maatschappelijke instellingen. Hij promoveerde in 2022 aan de Radboud Universiteit op een geschiedenis van uitgeverij SUN.

In het boek is een nabeschouwing van Erik Borgman opgenomen. Borgman is lekendominicaan en hoogleraar theologie aan Tilburg University. Hij promoveerde in 1990 in Nijmegen op een proefschrift over bevrijdingstheologie. Hij publiceert met name over de actuele betekenis van geloof, christendom en kerk in onze cultuur en voor de hedendaagse samenleving.